Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Ngoc. - ID: 1464652
 IP & Posted by:  27.78.141.241 on June 28, 2019 at 10:52pm
 Updated by:  July 7, 2019 at 10:00pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim nguoi đàn ông hiểu biết. Thông cảm chia sẻ... Translate to English
 Free Time:  Lo cv kinh doanh.Nghe nhac... Translate to English
 I Am:  Tôi là một phu nữ hiền.Sống độc lập ve tài chánh.Chung thủy.Quan tâm chăm sóc gia đinh... Translate to English
 Looking For:  Đàn ông có ý định tiến tới hôn nhân,chung thủy,quan tâm chăm sóc gia đình,yêu thương người phụ nữ của mình. Translate to English

Back | Send Email to Hồng Ngoc. (ID: 1464652)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.