Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465102 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HY VỌNG - ID: 1465102
 IP & Posted by:  70.81.235.78 on July 3, 2019 at 1:33pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Montreal
 State/Province:  Quebec
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Làm những gì mình thích Translate to English
 I Am:  Tôi là người sống nhẹ nhàng và đơn giản Translate to English
 Looking For:  Hy vọng tìm được một người bạn đời chân thành , nghiêm túc trong tình cảm , biết quan tâm chia sẽ , sống có tấm lòng vị tha Translate to English

Back | Send Email to HY VỌNG (ID: 1465102)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.