Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465140 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Julie - ID: 1465140
 IP & Posted by:  1.55.193.140 on July 4, 2019 at 6:34am
 Updated by:  July 5, 2019 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Finance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mở được biz riêng cho mình . Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc piano , đọc sách , đi bơi . Translate to English
 I Am:  Luôn những thích gì đơn giản nhất , nhưng phải chân thành nhất . Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt ai cả , đến với nhau bằng sự chân thật bạn sẽ nhận lại điều tuyệt vơi nhất . Translate to English

Back | Send Email to Julie (ID: 1465140)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.