Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465177 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong phuong - ID: 1465177
 IP & Posted by:  113.23.111.102 on July 5, 2019 at 1:12am
 Updated by:  July 6, 2019 at 6:58pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có một gia đình, thực hiện được những dự định Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm vườn, Translate to English
 I Am:  Chân thành, đơn giản, Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, lớn hơn tuổi, có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình. Phone: +84 96 1237463 Translate to English

Back | Send Email to Phuong phuong (ID: 1465177)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.