Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465228 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ty Tran - ID: 1465228
 IP & Posted by:  69.138.32.66 on July 5, 2019 at 10:05pm
 Updated by:  July 8, 2019 at 6:22pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nashville
 State/Province:  Tennessee
 Zip:  37211
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  None
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mong muốn tìm bạn xa gần để chia sẽ tâm sự nơi xa sứ . Translate to English
 Free Time:  Đánh cờ , đọc báo , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui tính , hài hước , dễ tính Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn biết chia sẽ , tâm sự , ở mỹ càng tốt dễ thông cảm hoàn cảnh xa quê , phây búc của tôi là Phung tran Translate to English

Back | Send Email to Ty Tran (ID: 1465228)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.