Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465336 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Long Xuyen - ID: 1465336
 IP & Posted by:  14.252.0.35 on July 7, 2019 at 7:49pm
 Updated by:  July 11, 2019 at 5:34pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long Xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chăm sóc cho bố mẹ và con gái thật tốt Translate to English
 Free Time:  Thể thao, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Đơn giản, thẳng thắn, trách nhiệm Translate to English
 Looking For:  Biết yêu thương gia đình của mình Translate to English

Back | Send Email to Long Xuyen (ID: 1465336)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.