Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465348 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thủ Lĩnh - ID: 1465348
 IP & Posted by:  113.160.250.21 on July 8, 2019 at 1:01am
 Updated by:  July 8, 2019 at 6:35pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  57000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 nửa Translate to English
 Free Time:  Chat zalo,Nghe Nhạc,Xem phim Trên Rạp Đi Du Lịch Translate to English
 I Am:  Vui Vẻ,Hòa Đồng,Quan Tâm Mọi Người Xung Quanh Translate to English
 Looking For:  Hiểu Mình, Cùng Sở Thích, Làm Bạn Với Mọi Nơi. Thêm Bạn Bớt Thù Mà Translate to English

Back | Send Email to Thủ Lĩnh (ID: 1465348)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.