Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465471 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lưu Ly - ID: 1465471
 IP & Posted by:  95.118.30.39 on July 9, 2019 at 9:47pm
 Updated by:  July 10, 2019 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha noi
 Zip:  0049
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn cùng trang lứa , sở thích , để cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa . Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , nấu ăn , thiền và chặy bộ . Đi Chùa , lại gần các em trong nhà tình thương ..... Translate to English
 I Am:  Là bí mật Translate to English
 Looking For:  Một sự đồng cảm trong tâm hồn . Một người có thể tin tưởng , một chốn bình yên . Chân thành và lương thiện . Tay trong tay dù mưa sa hay nắng đẹp . Cảm ơn cho sự ghé thăm . Translate to English

Back | Send Email to Lưu Ly (ID: 1465471)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.