Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465493 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

JOY 🍀🍀 - ID: 1465493
 IP & Posted by:  203.205.34.136 on July 10, 2019 at 6:02am
 Updated by:  August 30, 2019 at 6:04am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  ktv spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  để nói sau Translate to English
 Free Time:  nghe nhac .cafe voi ban hoặc 1 mình ...theo nhóm thiện nguyện làm công tác xa hội. Translate to English
 I Am:  thẳng thắn .cảm xúc ,thich sự đơn giãn thoải mái ,hơi cọc tính xíu. biết suy nghi cho moi người, thích chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình theo khả năng mình có. Translate to English
 Looking For:  kg có mẫu người nhất định ,...nhưng ít nhất là người có đạo đức ,biết yêu thương gia đình cả 2 bên . Translate to English

Back | Send Email to JOY 🍀🍀 (ID: 1465493)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.