Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465507 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vân lê - ID: 1465507
 IP & Posted by:  14.231.164.193 on July 10, 2019 at 10:12am
 Updated by:  December 24, 2019 at 4:31am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim được hanh phúc gia đình thực sự Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc ,nâu ăn Translate to English
 I Am:  Đơn giản muốn dc tim một chốn bình yên vì cuoc sống đa quá nhiều sóng gió ... Translate to English
 Looking For:  Sự chân thành ,hãy thât lòng va tin tuong nhau để đi nốt quãng đường dài phía trước ....hãy giúp nhau xoá đi ngàn vết xước trong tim Translate to English

Back | Send Email to Vân lê (ID: 1465507)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.