Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465539 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minhchung - ID: 1465539
 IP & Posted by:  123.21.234.201 on July 10, 2019 at 9:57pm
 Updated by:  July 11, 2019 at 5:14pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định tài chính và theo đuổi đam mê Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim , du lịch , học hỏi thêm nhiều thứ chưa biết Translate to English
 I Am:  Hoà đồng , vui tính , bộc trực Translate to English
 Looking For:  Vui tính , tâm lý , hoà đồng , quan trọng nhất biết yêu thương bản thân mình Translate to English

Back | Send Email to Minhchung (ID: 1465539)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.