Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465618 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jaymoraus - ID: 1465618
 IP & Posted by:  118.68.102.230 on July 12, 2019 at 7:43am
 Updated by:  August 9, 2019 at 9:50am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Phong Dinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  "Tôi kg đợi ai, cũng kg bắt ai đợi mình. Kg níu kéo, cũng chẳng buông thả. Ai cần ở tự khắc sẽ ở lại. Ai cần đi tự khắc sẽ ra đi..." Translate to English
 Looking For:   "Duyên là cái trời định, chúng ta không thể nói trước được mình sẽ yêu và lấy ai nếu mình chưa gặp họ...." P/S: Tìm người Việt sống ở nước ngoài, có thể Viết, Đọc, Hiểu tiếng Việt. Translate to English

Back | Send Email to Jaymoraus (ID: 1465618)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.