Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465642 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mai - ID: 1465642
 IP & Posted by:  27.78.196.39 on July 12, 2019 at 7:53pm
 Updated by:  July 26, 2019 at 8:21am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  hợp thì kết hôn Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc , dọn dẹp Translate to English
 I Am:  vui vẻ , hòa đồng, khó tính một chúc Translate to English
 Looking For:  công việc ổn định , đọc thân , nói tiếng nam ,vui vẻ ...ko thích nhỏ tuổi hơn mình , hơn tuổi mình khoảng 5-10 tuôi thôi , ko thích lớn lắm , đàn ông phải chửng chạc , ko thich tào lao, Translate to English

Back | Send Email to mai (ID: 1465642)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.