Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465823 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạc mênh - ID: 1465823
 IP & Posted by:  73.212.57.237 on July 15, 2019 at 9:42am
 Updated by:  July 16, 2019 at 1:14am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Frederick
 Zip:  21702
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Dài Translate to English
 Free Time:  Đọc sach,lam tho,xem phim,hát karaoke. Translate to English
 I Am:  Toi là một người kho tanh,rất thích sạch sẽ và ngăn nắp.toi thích nấu ăn nhung điều tồi nhất là toi khong thích rửa chen bát xỏong nồi. Translate to English
 Looking For:  Thanh lịch,có nề nếp gia phong.thuong yêu và quy trong gia đinh,co long bác ai là du.cãm on nhung ai đã đọc qua. Translate to English

Back | Send Email to Bạc mênh (ID: 1465823)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.