Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466212 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuý - ID: 1466212
 IP & Posted by:  120.22.159.94 on July 20, 2019 at 10:15pm
 Updated by:  September 16, 2019 at 6:24pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current grad school student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc tốt và người bạn trăm năm Translate to English
 Free Time:  Du lịch,nấu ăn, thăm thân Translate to English
 I Am:  Hiền, chân thật, thích cười. Translate to English
 Looking For:  Luôn chân thành, luôn nghĩ Cho người khác, giúp người khó khăn. Có trái Tim nhân hậu. Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng, để làm gì Anh biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi........ Nếu duyên đến với tôi. Tôi luôn trân quý nó. Translate to English

Back | Send Email to Thuý (ID: 1466212)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.