Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yasmine - ID: 1466247
 IP & Posted by:  67.216.40.149 on July 21, 2019 at 7:57am
 Updated by:  August 6, 2019 at 1:36pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Da Lat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Love và love. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đi mua sắm hoặc đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người người chân thành, biết vun vén gia đình và chăm sóc người đàn ông của mình. Translate to English
 Looking For:  Rất mong ai đó đã về hưu tìm thấy em và làm bạn cùng em. Translate to English

Back | Send Email to Yasmine (ID: 1466247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.