Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạnh Phúc - ID: 1466248
 IP & Posted by:  172.56.34.69 on July 21, 2019 at 8:28am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Queens
 State/Province:  New York
 Zip:  11356
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tailor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nấu ăn cho những người thân yêu của tôi thưởng thức . Translate to English
 I Am:  Tìm bạn nam nghiêm túc cho tương lai còn lại . Nội Dung: Tuổi trẻ đã dành cho các con . Nay đã trưởng thành , tôi muốn sống cho bản thân tôi . Tôi muốn được sống hạnh phúc bên người tôi yêu và yêu tôi . Tương lai còn lại không là dài . Xin hãy trân trọng khi ta tìm thấy nhau . ( Đó là mình còn duyên !!!! Và nếu không có mai mắn đó . Xin được là bạn là anh em để chia sẻ , tâm sự khi sống một mình nơi gọi là quê hương thứ hai của mình ) Cám đã xem . I lived alone when I was very young, to raise my two grown children . Now I want to live for myself I want to be happy the person I love and love me . The future is no longer respectful when you find each other . ( Maybe I do not have the charm and wit so I do not meet those who share beautiful photos. A warm family meal. But I still hope .... ) . Thank you for watching . If you are under 50, please do not waste your time with my profile Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông nghiêm túc cho tương lai còn lại ... Translate to English

Back | Send Email to Hạnh Phúc (ID: 1466248)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.