Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diệu Anh - ID: 1466252
 IP & Posted by:  116.98.87.158 on July 21, 2019 at 9:13am
 Updated by:  August 13, 2019 at 9:26am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  noitro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có người cùng sở thích Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, chăm sóc cây cảnh Translate to English
 I Am:  Chân thành,yêu thiên nhiên Là người phụ nữ của gia đình Translate to English
 Looking For:  Chân thành,nghiêm túc, không nhỏ nhen, ích kỉ, hẹp hòi Translate to English

Back | Send Email to Diệu Anh (ID: 1466252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.