Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466254 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Dương - ID: 1466254
 IP & Posted by:  58.187.169.250 on July 21, 2019 at 9:35am
 Updated by:  July 21, 2019 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buồn ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc,Đi siêu thị,ca phe ba thân Translate to English
 I Am:  Khi tiếp xúc ui b sẽ hiểu rõ về tôi hơn la kể ra Translate to English
 Looking For:  Biết lo, công việc ổn định, hoà đồng, biết quan tâm gia đinh Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Dương (ID: 1466254)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.