Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466256 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nơi An Ổn - ID: 1466256
 IP & Posted by:  50.65.22.207 on July 21, 2019 at 10:58am
 Updated by:  August 5, 2019 at 8:25am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Vaughan
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Sẽ biết sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Người thích hợp , hiểu và đồng cảm .... Cùng Xây dựng gia đình đúng nghĩa Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc bản thân và gia đình , làm những điều có ý nghĩa .... Translate to English
 I Am:  Dễ nhìn , hiền lành , chấn thành , hiết quan tầm chăm sóc , không đua chen , hài lòng và trân trọng những gì mình có .... Trọng tình nghĩa Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần 1 người mà thôi nhưng là 1 người đàn ông chững trạc , thích hợp , biết cư xử , đồng cảm để có thể chia sẻ và dìu dắt cùng em trong suốt cuộc đời .... Translate to English

Back | Send Email to Nơi An Ổn (ID: 1466256)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.