Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466283 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Patuti - ID: 1466283
 IP & Posted by:  14.161.44.43 on July 21, 2019 at 11:36pm
 Updated by:  July 27, 2019 at 6:30pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.Hò Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kết bạn Translate to English
 Free Time:  xem phim,caffe với bạn thân Translate to English
 I Am:  Người phụ nữ đã ly dị,đang sống cùng 2 con gái Translate to English
 Looking For:  Người có tính chân thành,tôn trọng và thông cảm. Liên lạc với tôi qua số máy trên hình đại diện. Cám ơn bạn đã đọc qua hồ sơ. Translate to English

Back | Send Email to Patuti (ID: 1466283)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.