Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466605 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Linh - ID: 1466605
 IP & Posted by:  171.255.71.174 on July 25, 2019 at 7:34pm
 Updated by:  September 22, 2019 at 5:21pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành để cùng nhau xây dựng cuộc sóng tương lai Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Hình thức ưa nhìn, da trắng,thân thiện và cởi mở, biết quan tâm và chia sẻ Translate to English
 Looking For:  Một người chân thành, lịch sự,ấm áp biết quan tâm và lo lắng cho người mình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Linh Linh (ID: 1466605)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.