Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chờ người n - ID: 1466693
 IP & Posted by:  171.250.138.237 on July 27, 2019 at 12:04am
 Updated by:  July 28, 2019 at 10:58pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu cua trai, hehehe e nố giỡn thôi chứ e chỉ cần cv ổn định thôi ạh Translate to English
 Free Time:  Online , chatchit, nấu ... Translate to English
 I Am:  Hòa đồng , vui vẻ , dễ thương hehehe Translate to English
 Looking For:  Bạn trai dễ thương giống e nè , có điweuf kiện nè, có ai k ta,.... Translate to English

Back | Send Email to Chờ người n (ID: 1466693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.