Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466811 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Loi Tran - ID: 1466811
 IP & Posted by:  171.236.236.168 on July 28, 2019 at 12:34pm
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Du Ca
 Smoker:  Cigar/pipe smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm 1 hạnh phúc trường tồn với thời gian Translate to English
 Free Time:  Bóng đá , ca hát , câu cá , nấu ăn,... Translate to English
 I Am:  True Men Translate to English
 Looking For:  Lắng nghe , thấu hiểu , động viên và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống hoàn hảo Translate to English

Back | Send Email to Loi Tran (ID: 1466811)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.