Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466859 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lam lan - ID: 1466859
 IP & Posted by:  14.167.228.166 on July 29, 2019 at 2:54am
 Updated by:  August 18, 2019 at 7:18pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tím bạn tri kỷ lớn tuổi Translate to English
 Free Time:  Xem ca nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi vui vẻ sống hòa đồng với moi người biết lắng nghe chia sẽ Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tri kỷ lớn tuổi biết lo cho máy ấm gia đình để sống quảng đời còn lại hãy liên lạc viber Tango 0356864097 cảm ơn các bạn đã gé xem rophai của mình chúc các bạn gặp nhiều mai mắng Translate to English

Back | Send Email to lam lan (ID: 1466859)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.