Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1467058 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Mike - ID: 1467058
 IP và Ngày:  105.112.23.23 on August 1, 2019 at 1:03am
 Sửa Chữa Ngày:  August 5, 2019 at 2:10am
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  46
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Average
 Từ Thành Phố:  Spokane Washingt
 Tiểu Bang:  California
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  Some college
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Đang Ở Goá
 Mục Tiêu:  Long time Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:   I yêu ý nào có thể làm bạn happy Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Women Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Mike (ID: 1467058)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.