Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467356 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mnguyen - ID: 1467356
 IP & Posted by:  104.238.37.224 on August 6, 2019 at 2:37am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  02112
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  Du lịch,ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển,yêu thiên nhiên,chăm sóc nhà cửa Translate to English
 I Am:  Vui tính, thích chia sẻ tâm sự, trao đời nhau vấn đề Trong cuộc sống, không gạt nhau, muốn làm bạn tốt Translate to English
 Looking For:  Một người biết thông cảm, giàu lòng nhân ái, và muốn có một gia đình hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Mnguyen (ID: 1467356)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.