Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chiều tím - ID: 1467798
 IP & Posted by:  42.116.120.20 on August 12, 2019 at 8:11pm
 Updated by:  August 13, 2019 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Ns
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một mối quan hệ lâu dài, Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , xem TV ,đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tế nhị , dịu dàng . Translate to English
 Looking For:  Bạn nam độc thân, nghiêm túc lịch sự, thành thật muốn làm bạn thì phải gặp mặt trực tiếp để tìm hiểu tránh lãng phí thời gian. Translate to English

Back | Send Email to Chiều tím (ID: 1467798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.