Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467821 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tinh Cuoi - ID: 1467821
 IP & Posted by:  171.253.219.167 on August 13, 2019 at 2:18am
 Updated by:  December 6, 2019 at 7:34pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TpHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời. Ngắn, dài nếu hợp nhau do 2 người cùng quyết định. Translate to English
 Free Time:  Caphe, giải trí, câu cá thư giản, đi du lịch... Translate to English
 I Am:  Bản tánh tôi rất thật lòng, thẳng thắn.chân tình, lịch sự, vui vẻ, vi tha.. Ghét nhất đùa giởn, nói xạo, không thật lòng, mất lịch sự...(Bạn nữ nào không thiện chí xin đừng liên lạc, xin đừng phí thời gian cho nhau. Cám ơn nhiều) Translate to English
 Looking For:  Tìm Phụ Nữ độc thân, ly hôn, góa...không vướn bận con, cháu.. Bản tánh hiền, thật lòng, lịch sự, vui vẻ, chân tình... Để đổ gạo nấu cơm chung, chung chăn, chung gối, chung một nhà, chung sống bên nhau cuối đời. Translate to English

Back | Send Email to Tinh Cuoi (ID: 1467821)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.