Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467855 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Trí Đ - ID: 1467855
 IP & Posted by:  64.233.173.1 on August 13, 2019 at 7:18pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tri kỹ, bạn đời hợp đồng ko chiu (9) ko bay ban:(4)tam sao bay tam z Translate to English
 Free Time:  Chạy bộ,chăm sóc cây cảnh,làm vườn,làm công quả... Translate to English
 I Am:  Bình thường Translate to English
 Looking For:  Cùng hoàn cảnh,biết lắng nghe chia sẻ ôn hòa Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Trí Đ (ID: 1467855)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.