Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Hà - ID: 1467862
 IP & Posted by:  171.249.135.190 on August 13, 2019 at 8:18pm
 Updated by:  August 19, 2019 at 5:30pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 I Am:  Một người chân thành , chịu khó và Là một người biết nhìn xa , biết tận hưởng cuộc sống. Luôn mim cười vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh Translate to English
 Looking For:  Cần tìm tâm sự với 1 người có tâm va tầm cao hơn minh, cao về nhiều mặt khác nhau. Translate to English

Back | Send Email to Ngân Hà (ID: 1467862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.