Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467933 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Hùng - ID: 1467933
 IP & Posted by:  86.246.148.246 on August 14, 2019 at 10:19pm
 Updated by:  September 18, 2019 at 9:02pm
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon - Paris
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV Kỷ Thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tâm đầu ý hợp để chia sẻ khoảng thời gian còn lại. Translate to English
 Free Time:  Làm việc nhà.Nghe nhạc Trịnh Công Sơn,Vũ Thành An,Ngô Thụy Miên,nhạc tiền chiến.v.v. Cafe ... Translate to English
 I Am:  Quan tâm,chia sẻ,tôn trọng,không gia trưởng.v.v. Translate to English
 Looking For:  Hiền,đơn giãn,hòa đồng,.v.v.. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Hùng (ID: 1467933)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.