Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thúy Hằng - ID: 1468082
 IP & Posted by:  101.127.206.18 on August 17, 2019 at 10:53am
 Updated by:  August 18, 2019 at 5:04pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong công việc và hạnh phúc bên 1 gia đình nhỏ Translate to English
 Free Time:  Xem hài, đọc tin tức, online Translate to English
 I Am:  Hòa đồng,vui vẻ,thẳng thắng,....mình biết nhau rồi sẽ hiểu nhau nhiều hơn anh nhé!! Translate to English
 Looking For:  Chân thật, nghiêm túc, hòa đồng, vui vẻ Translate to English

Back | Send Email to Thúy Hằng (ID: 1468082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.