Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thảo Nguyên - ID: 1468514
 IP & Posted by:  113.163.1.149 on August 24, 2019 at 3:54am
 Updated by:  August 30, 2019 at 5:51pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ninh thuận
 State/Province:  Alabama
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Kinh doanh cho riêng mình Translate to English
 Free Time:  đọc báo,xem phim,nghe nhạc và chơi với con trại Translate to English
 I Am:  tôi là phụ nữ thẳng tính nhưng nói xong rồi thôi không biết giận lâu,thích làm người khác cười,tôi sống nội tậm Translate to English
 Looking For:  Thông cảm,tôn trọng nhau,tôi tin vào duyên phận và hy vọng vào điều đó. Translate to English

Back | Send Email to Thảo Nguyên (ID: 1468514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.