Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468647 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mái ấm - ID: 1468647
 IP & Posted by:  27.3.129.254 on August 26, 2019 at 10:36am
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Ổn định
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ai rồi cũng mong có được một mái ấm gia đình, và tôi cũng không ngoại lệ... Translate to English
 Free Time:  Nghĩ về ngày mai, hôm nay và hoài niệm... Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Những người có thể chia sẻ, đồng cảm và biết trân trọng giá trị hạnh phúc gia đình... Translate to English

Back | Send Email to Mái ấm (ID: 1468647)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.