Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468819 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìmbạnđời - ID: 1468819
 IP & Posted by:  1.53.170.223 on August 29, 2019 at 5:54am
 Updated by:  September 21, 2019 at 6:26pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người đàn ông chửng chạc để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac ,di du lich Translate to English
 I Am:  Hien, quan tam den gia dinh,lo lam khong an choi Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông lớn tuổi quan tâm đến gia đình và có ý lập gia đình Translate to English

Back | Send Email to Tìmbạnđời (ID: 1468819)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.