Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469042 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Hau - ID: 1469042
 IP & Posted by:  27.65.249.54 on September 2, 2019 at 1:34pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Kiếm cơ hội làm ăn để có nhiều tiền báo hiếu ba mẹ và làm từ thiện. Translate to English
 Free Time:  Hát, Game, Tập nhảy, tập diễn xuất, Nghiên cứu thông tin. Translate to English
 I Am:  Nóng tính, khó tính, chân thành, bao dung, giúp đỡ mọi người. Kiên quyết với chủ kiến . Vui vẻ,... Translate to English
 Looking For:  Một người sống thoáng, có ý chí cao đẹp, và không tham lam ích kỉ,... ngoài ra H đón nhận mọi anh em đến với H 1 cách vui vẻ và chân thành nhất dù bạn là người như thế nào trừ người xấu ra hihi.. ko bay bay nam ko nam ko nam 2 bay Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Hau (ID: 1469042)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.