Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469135 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Pham Anna - ID: 1469135
 IP & Posted by:  42.117.210.236 on September 3, 2019 at 11:28pm
 Updated by:  September 4, 2019 at 7:22pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Phan rang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có 1 gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem phim Translate to English
 I Am:  Đơn giản, thật tế, thích những điều chân thật! Translate to English
 Looking For:  Tốt tính, chung tình, yêu con ních, không gia trưởng! Translate to English

Back | Send Email to Pham Anna (ID: 1469135)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.