Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NaryNary276 - ID: 1469227
 IP & Posted by:  139.99.122.87 on September 5, 2019 at 8:39pm
 Updated by:  September 20, 2019 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhatrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Thu ngân Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một mối quan hệ nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim,shopping Translate to English
 I Am:  Nội tâm,ít nói,ghét sự giả dối,chân thành.Đôi lúc như trẻ con. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông trưởng thành,thấu hiểu,rộng lượng và bao dung. Translate to English

Back | Send Email to NaryNary276 (ID: 1469227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.