Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469434 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyen - ID: 1469434
 IP & Posted by:  1.52.103.215 on September 10, 2019 at 3:45am
 Updated by:  October 17, 2019 at 4:57am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phục vụ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu du học đến nước Đức Khong mot sau sau bay chin mot ba khong sau Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, biết yêu thương mọi người xung quanh “Cho đi là còn mãi” Thành thật với bản thân Translate to English
 Looking For:  Hiền lành, tốt bụng Translate to English

Back | Send Email to Huyen (ID: 1469434)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.