Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469505 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Quân - ID: 1469505
 IP & Posted by:  1.53.55.105 on September 11, 2019 at 9:09pm
 Updated by:  September 14, 2019 at 2:12am
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người yêu Translate to English
 Free Time:  đi ăn uống cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  hiền, đơn giản,dễ gần Translate to English
 Looking For:  một người bạn chân thành, ko chin ko bốn ba bảy năm 2 bốn năm zalo Translate to English

Back | Send Email to Minh Quân (ID: 1469505)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.