Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Julie - ID: 1469732
 IP & Posted by:  171.233.72.116 on September 16, 2019 at 3:46am
 Updated by:  September 17, 2019 at 5:17am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quản Lí
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nhau nếu được thì tiến đến bước xa hơn Translate to English
 Free Time:  Ở nhà nấu món mình thích, xem phim mình muốn, nếu có thời gian sẽ đi du lịch Translate to English
 I Am:  Dễ thương, nhưng không dễ dãi. Dễ gần nhưng không dễ tính. Trong cuộc sống luôn có những nguyên tắc riêng nhưng đến lúc cần thiết thì có thể sẽ phá vỡ 1,2 nguyên tắc Translate to English
 Looking For:  Tuỳ duyên định Translate to English

Back | Send Email to Julie (ID: 1469732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.