Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470031 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hải Đường - ID: 1470031
 IP & Posted by:  14.174.64.105 on September 22, 2019 at 5:21am
 Updated by:  October 6, 2019 at 10:19pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TK-QN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp... Translate to English
 Free Time:  Cà phê cùng bạn bè, nghe nhạc, đọc sách báo, du lịch, ca hát... Translate to English
 I Am:  Một cái đầu lạnh và trái tim ấm áp. Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, thấu hiểu, hiểu biết... Translate to English

Back | Send Email to Hải Đường (ID: 1470031)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.