Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470316 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🌸Uyên Spa - ID: 1470316
 IP & Posted by:  27.70.132.183 on September 26, 2019 at 11:07pm
 Updated by:  October 3, 2019 at 5:25pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chủ Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim kim tinh yêu chân thành. Translate to English
 Free Time:  Học hỏi,cafe,du lịch. Translate to English
 I Am:  Hiền,thật thà ngay thẵng,chung thuỷ nhung quyết đoán.tu lập.thik làm đẹp Translate to English
 Looking For:  Có công viec ôn định lo cho gia đình,chung thuỷ,phóng khoáng ko gia truong,keo kiệt... Translate to English

Back | Send Email to 🌸Uyên Spa (ID: 1470316)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.