Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470563 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn - ID: 1470563
 IP & Posted by:  113.173.205.126 on October 1, 2019 at 5:58am
 Updated by:  January 4, 2020 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn hạn là làm cho mình vui. Mục tiêu dài hạn làm cho cuộc sống mình vui hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Translate to English
 Free Time:  Xem film tâm lý hài Translate to English
 I Am:  Khó nói về mình quá! Có vẻ mình bình thường như những cô gái khác! Translate to English
 Looking For:  Người mang đến cho nhau niềm vui, hy vọng sẽ tìm được người cùng hướng nhìn và cùng mục đích đến! Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn (ID: 1470563)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.