Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1470979 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Tìm em - ID: 1470979
 IP và Ngày:  27.77.251.19 on October 7, 2019 at 6:01pm
 Sửa Chữa Ngày:  October 29, 2019 at 6:42pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  40
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  VN
 Đất Nước:  Viet Nam
 Tôn Giáo:  Không có Đạo
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Tìm người chân thành Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Xem báo Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  Vui vẻ chân thành Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Chân thành Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Tìm em (ID: 1470979)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.