Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471045 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

minh hoa - ID: 1471045
 IP & Posted by:  113.173.120.37 on October 8, 2019 at 1:18pm
 Updated by:  November 21, 2019 at 3:26pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm BẠN ĐỜI Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức , nghe nhạc , nấu ăn , trồng cây , làm từ thiện trong khả năng và thích đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hoa nghĩ nếu có ai đó thật tâm có cùng suy nghĩ như Hoa , thì chúng ta có thời gian tìm hiểu , sẽ thực tế và hiểu nhau hơn Translate to English
 Looking For:  Hoa mong mình sẽ có 1 người bạn cùng Hoa tâm sự , cũng là một người bạn đời chia sẻ với nhau những may mắn , hạnh phúc cũng như những khó khăn trong cuộc sống .. Những ai có ý đùa vui hoặc các bạn trẻ tuổi vui lòng đừng vào , cảm ơn các bạn đã đọc hs của Hoa . Translate to English

Back | Send Email to minh hoa (ID: 1471045)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.