Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471339 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CÔ BÉ BUỒN! - ID: 1471339
 IP & Posted by:  115.79.230.103 on October 12, 2019 at 9:41pm
 Updated by:  October 14, 2019 at 8:24pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,gặp gỡ bạn bè,cafe! Translate to English
 I Am:  Một người trung bình về mọi mặt!Quen em anh sẽ hiểu về em nhiều hơn! Translate to English
 Looking For:  Tìm một người trung thực,nghiêm túc trong tình cảm và có y định lập gia đình! Translate to English

Back | Send Email to CÔ BÉ BUỒN! (ID: 1471339)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.