Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471769 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Như Ý - ID: 1471769
 IP & Posted by:  42.115.228.252 on October 20, 2019 at 10:42pm
 Updated by:  March 7, 2020 at 7:04pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh-
 State/Province:  Iowa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nv Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, dọn dẹp nhà cửa,chăm sóc gia đình,cafe bạn bè Translate to English
 I Am:  Hiện mình sống và làm việc tại Sài Gòn, sống giản dị, chân thành. Translate to English
 Looking For:  Yêu thương, bao dung, có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to Như Ý (ID: 1471769)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.