Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471948 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

timlainucuoi - ID: 1471948
 IP & Posted by:  27.2.64.243 on October 23, 2019 at 9:17pm
 Updated by:  October 26, 2019 at 1:49am
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vũng tàu . VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  buon bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tim bạn tâm sự chia sẻ buồn vui..nếu hợp sẽ tính Translate to English
 Free Time:  nấu ăn ,, nghe nhạc,,đi dạo biển Translate to English
 I Am:  không nhậu nhẹt,, chịu đựng gian khổ.. chịu khó làm ăn..không bỏ qua cơ hội nào có lợi cho dù là nhỏ Translate to English
 Looking For:  có ý giống mình.. trung thực,,nói là làm..ghét nhất là nói một đường làm một nẻo Translate to English

Back | Send Email to timlainucuoi (ID: 1471948)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.